INVESTERINGAR

På Rotens gård vill vi att djuren ska ha det bra. Därför investerar vi i nya moderna byggnader. Detta kan vi göra tack vare det företagsstöd som vi fått genom Europeiska jordbruksfonden.

I Etapp 1 har vi byggt ett nytt stall för de största tjurarna med extra stora liggplatser och automatisk utgödsling så att de alltid har det rent och fint.

Näst etapp är att investera i ett nytt mottagningsstall för de minsta kalvarna.